schuko PDU

Nguồn điện

Điện áp: Ở Việt Nam còn được thường gọi là Điện thế hay "Vôn". Điện áp danh định "trung bình" ở Việt Nam là 220V(50Hz), ở Mỹ là 110V(60Hz), ở Châu âu là 230V, ở Nhật là 100V... IEC là cơ quan tiêu chuẩn thế giới chịu trách nhiệm điều phối các tiêu chuẩn điện, IEC 60884-1 quy định mỗi điện áp danh định tương ứng với một hình thức ổ cắm và phích cắm khác nhau.

Cực điện: IEC định nghĩa rằng dây mang điện thế tương đương 0V là dây Neutral(N), dây có điện thế >0 là dây Line (L), dây nối đất là dây Earth (E). Trước đây ở Việt Nam nguồn điện dân dụng thường chỉ có 2 cực hay gọi là Nóng và Lạnh hay Nguội và Lửa. Sau này dần xuất hiện 3 cực, cực thứ ba thường được gọi là dây Mát. Chính vì cách gọi này mà trường hợp nhầm lẫn rất phổ biến là giữa dây Nóng với (N), giữa dây Lạnh với (L) gây ra đấu nối sai cực mặc dù thiết bị vẫn hoạt động. Cũng may nhiều người dùng từ Nguội và Lửa thì lại trùng hợp với (N) và (L).

AMPC-PDU06SKO-15A-B

Số ổ cắm: 06 Schuko

CB bảo vệ: 15A Led

Chất liệu: Thép tấm

Chuẩn gắn: 19"-Rack

Màu sắc: Sơn tĩnh điện màu đen

Tải về

⬇️ datasheet

⬇️ drawing

⬇️ cad

AMPC-PDU06SKO-20A-B

Số ổ cắm: 06 Schuko

CB bảo vệ: 20A Led

Chất liệu: Thép tấm

Chuẩn gắn: 19"-Rack

Màu sắc: Sơn tĩnh điện màu đen

Tải về

⬇️datasheet

⬇️drawing

⬇️cad

AMPC-PDU06SKO-30A-B

Số ổ cắm: 06 Schuko

CB bảo vệ: 30A Led

Chất liệu: Thép tấm

Chuẩn gắn: 19"-Rack

Màu sắc: Sơn tĩnh điện màu đen

Tải về

⬇️datasheet

⬇️drawing

⬇️cad

AMPC-PDU06SKO-16A-B

Số ổ cắm: 06 Schuko

MCB bảo vệ: 16A

Chất liệu: Thép tấm

Chuẩn gắn: 19"-Rack

Màu sơn: Tĩnh điện đen cát

Tải về

⬇️ datasheet (rev.23.11.8)

⬇️ drawing

⬇️ cad

AMPC-PDU06SKO-32A-B

Số ổ cắm: 06 Schuko

MCB bảo vệ: 32A

Chất liệu: Thép tấm

Chuẩn gắn: 19"-Rack

Màu sắc: Sơn tĩnh điện màu đen

Tải về

⬇️datasheet

⬇️drawing

⬇️cad

AMPC-PDU06SKO-32A-B

Số ổ cắm: 06 Schuko

MCB bảo vệ: 32A

Chất liệu: Thép tấm

Chuẩn gắn: 19"-Rack

Màu sắc: Sơn tĩnh điện màu đen

Tải về

⬇️datasheet

⬇️drawing

⬇️cad