W600 Cabinet

Tủ rack dạng đóng có kích thước chiều ngang 600mm là loại tủ chuẩn và phổ biến nhất, loại tủ này đáp ứng tốt cho đối tượng các khách hàng lắp đặt thiết bị kết hợp với số lượng dây cáp không quá nhiều cũng như không có phòng máy chủ riêng hoặc cần bảo mật hơn cho các thiết bị bên trong tủ.

Kích thước và mẫu tủ đa dạng, chiều cao chuẩn từ 12U đến 48U. Chiều sâu chuẩn từ 600mm đến 1200mm. Cửa trước và sau dạng kính trong suốt hoặc đột lưới.

Tủ có bốn bánh xe, luôn sẳn sàng trong các trường hợp cần dịch chuyển cả hệ thống tủ.

Chiều cao tủ (thay đổi theo nhu cầu)

12U

Không bánh xe: 650mm

Có bánh xe   : 715mm

15U

Không bánh xe: 785mm

Có bánh xe   : 850mm

20U

Không bánh xe: 1010mm

Có bánh xe   : 1075mm

22U

Không bánh xe: 1100mm

Có bánh xe   : 1165mm

27U

Không bánh xe: 1325mm

Có bánh xe   : 1390mm

36U

Không bánh xe: 1730mm

Có bánh xe   : 1795mm

42U

Không bánh xe: 2000mm

Có bánh xe   : 2065mm

45U

Không bánh xe: 2135mm

Có bánh xe   : 2200mm

48U

Không bánh xe: 2270mm

Có bánh xe   : 2350mm

Đặt hàng riêng

Không bánh xe: đặt hàng

Có bánh xe   : đặt hàng

Chiều ngang tủ (chung)

Chiều ngang phủ bì      : 600mm

Chiều ngang lọt lòng    : 450mm

Chiều ngang tâm lỗ gá   : 465mm

Chiều ngang front panel : 490mm

Chiều sâu tủ (thay đổi theo nhu cầu)

Chiều sâu phủ bì        : 600mm|800mm|1000mm|1100mm|1200mm

Chiều sâu khung tủ      : 550mm|750mm| 950mm|1050mm|1150mm

Chiều sâu chứa thiết bị : 550mm|750mm| 950mm|1050mm|1150mm

Chiều sâu lắp thiết bị  : 400mm|600mm| 800mm| 900mm|1000mm

Tải về

AMPC-20600-B-G

⬇️ datasheet (rev.23.11.8)

⬇️ drawing (rev.23.11.8)

⬇️ cad (rev.23.11.8)

AMPC-42600-B-G

⬇️ datasheet (rev.23.11.8)

⬇️ drawing (rev.23.11.8)

⬇️ cad (rev.23.11.8)

AMPC-421100-B-G

⬇️ datasheet (rev.23.05.19)

⬇️ drawing (rev.23.05.19)

⬇️ cad (rev.23.05.19)