W800 cabinet

Tủ rack dạng đóng có kích thước chiều ngang 800mm cũng là một loại tủ chuẩn và khá phổ biến, loại tủ này đáp ứng tốt cho đối tượng các khách hàng lắp đặt thiết bị kết hợp với số lượng dây cáp nhiều cũng như không có phòng máy chủ riêng hoặc cần bảo mật hơn cho các thiết bị bên trong tủ.

Kích thước và mẫu tủ đa dạng, chiều cao chuẩn từ 12U đến 48U. Chiều sâu chuẩn từ 600mm đến 1200mm. Cửa trước và sau dạng kính trong suốt hoặc đột lưới với thiết kế cánh đôi mở ra hai bên.

Tủ có bốn bánh xe chịu lực chuyên dụng, luôn sẳn sàng trong các trường hợp cần dịch chuyển cả hệ thống tủ.

Chiều cao tủ

12U

Không bánh xe: 685mm

Có bánh xe   : 715mm

15U

Không bánh xe: 820mm

Có bánh xe   : 850mm

20U

Không bánh xe: 1045mm

Có bánh xe   : 1075mm

22U

Không bánh xe: 1135mm

Có bánh xe   : 1165mm

27U

Không bánh xe: 1330mm

Có bánh xe   : 1360mm

36U

Không bánh xe: 1730mm

Có bánh xe   : 1760mm

42U

Không bánh xe: 2000mm

Có bánh xe   : 2030mm

45U

Không bánh xe: 2135mm

Có bánh xe   : 2165mm

48U

Không bánh xe: 2270mm

Có bánh xe   : 2300mm

Đặt hàng riêng

Không bánh xe: đặt hàng

Có bánh xe   : đặt hàng

Chiều ngang tủ

Chiều ngang phủ bì      : 800mm

Chiều ngang lọt lòng    : 450mm

Chiều ngang tâm lỗ gá   : 465mm

Chiều ngang front panel : 490mm

Chiều sâu tủ

Chiều sâu phủ bì        : 600mm|800mm|1000mm|1100mm|1200mm

Chiều sâu khung tủ      : 550mm|750mm| 950mm|1050mm|1150mm

Chiều sâu chứa thiết bị : 550mm|750mm| 950mm|1050mm|1150mm

Chiều sâu lắp thiết bị  : 400mm|600mm| 800mm| 900mm|1000mm