W600 Cabinet

Tủ rack dạng đóng có kích thước chiều ngang 600mm là loại tủ chuẩn và phổ biến nhất, loại tủ này đáp ứng tốt cho đối tượng các khách hàng lắp đặt thiết bị kết hợp với số lượng dây cáp không quá nhiều cũng như không có phòng máy chủ riêng hoặc cần bảo mật hơn cho các thiết bị bên trong tủ.

Kích thước và mẫu tủ đa dạng, chiều cao chuẩn từ 12U đến 48U. Chiều sâu chuẩn từ 600mm đến 1200mm. Cửa trước và sau dạng kính trong suốt hoặc đột lưới.

Tủ có bốn bánh xe, luôn sẳn sàng trong các trường hợp cần dịch chuyển cả hệ thống tủ.


Chiều cao tủ

12U
Không bánh xe: 685mm
Có bánh xe  : 715mm
15U
Không bánh xe: 820mm
Có bánh xe  : 850mm
20U
Không bánh xe: 1045mm
Có bánh xe  : 1075mm
22U
Không bánh xe: 1135mm
Có bánh xe  : 1165mm
27U
Không bánh xe: 1330mm
Có bánh xe  : 1360mm
36U
Không bánh xe: 1730mm
Có bánh xe  : 1760mm
42U
Không bánh xe: 2000mm
Có bánh xe  : 2030mm
45U
Không bánh xe: 2135mm
Có bánh xe  : 2165mm
48U
Không bánh xe: 2270mm
Có bánh xe  : 2300mm
Đặt hàng riêng
Không bánh xe: đặt hàng
Có bánh xe  : đặt hàng

Chiều ngang tủ

Chiều ngang phủ bì   : 600mm
Chiều ngang lọt lòng  : 450mm
Chiều ngang tâm lỗ gá  : 465mm
Chiều ngang front panel : 490mm

Chiều sâu tủ

Chiều sâu phủ bì    : 600mm|800mm|1000mm|1100mm|1200mm
Chiều sâu khung tủ   : 550mm|750mm| 950mm|1050mm|1150mm
Chiều sâu chứa thiết bị : 550mm|750mm| 950mm|1050mm|1150mm
Chiều sâu lắp thiết bị : 400mm|600mm| 800mm| 900mm|1000mm